Vältä hydrauliikkajärjestelmän häiriöt oikealla suodatuksella

Eräässä sahassa oli ongelmia liiallisen kosteuden kanssa hydrauliikkaöljyssä yhdessä hydrauliikkakoneikossa. Vettä järjestelmässä johtaa tehottomaan hydrauliikkaöljyyn, ruosteeseen ja hiukkasiin, jotka voivat vahingoittaa pumppuja, venttiilejä ja muita komponentteja. Hydrauliikkajärjestelmän vaurioita voidaan välttää oikeilla suodatinratkaisuilla.

Hydrauliikkayksikkö, joka sijaitsee ulkona katoksen alla, voi tuntua suojatulta. Mutta kosteuden pääsy laitteeseen on suuri riski. Yksi asiakkaistamme, joka pyörittää sahaa, koki tämän seuraukset, muun muassa sateen ja kostean ilman vuoksi. He saivat paljon vettä öljyyn, mikä johti esimerkiksi hydrauliikkasylinterien ruostumiseen sisäpuolelta. Lisäksi vesi tekee hydrauliikkaöljystä tehottoman ja ruoste vapauttaa hiukkasia ruostehiutaleina, jotka voivat vahingoittaa pumppuja, venttiilejä ja muita komponentteja.

Säiliön puhdistus ja täyttö

Pelkästään öljyä tarkastelemalla voitiin todeta, että siinä oli paljon vettä. Ongelman ratkaisemiseksi aloitettiin tyhjentämällä säiliö öljystä suodatinkärryn avulla. Säiliö puhdistettiin sen jälkeen ja täytettiin uudella öljyllä. Koska uusi öljy ei aina ole puhdasta, suodatinkärryä käytettiin myös säiliön täyttämisen yhteydessä.

Turvaa tulevaisuuden tuotanto oikeilla suodatinratkaisuilla

Koska hydrauliikkayksikkö pysyy samassa paikassa ja altistuu edelleen kosteudelle, uusi öljy saastuu, ellei proaktiivisia toimenpiteitä toteuteta. Ensimmäinen toimenpide oli huohottimen asentaminen säiliöön. Huohotin sisältää kuiva-ainetta, joka sitoo kosteutta ja estää sen pääsyn sisään hengitysaukon kautta. Kuiva-aine huohottimessa vaihdetaan säännöllisesti.

Asennettiin myös kiinteä syväsuodatin, RMF/Des-Casen OLU1A, joka jatkuvasti suodattaa öljyä ja poistaa hiukkasia samalla kun se absorboi vettä.

Estä häiriöt hydrauliikkajärjestelmässä ja saavuta kestävä tuotanto tulevaisuudessa

Säiliön puhdistuksen, huohottimen asentamisen ja lisäsuodatuksen syväsuodattimen muodossa jälkeen on tehty hiukkasmittauksia. Nämä mittaukset osoittavat, että kosteusongelma on poistunut. Hydrauliikkaöljy on tehokasta, eikä ruostetta synny veden takia järjestelmässä.

Asiakas on tämän myötä estänyt tulevan laitehäiriön, mikä säästää heiltä tarpeettomia korjauskustannuksia, voiteluöljy pysyy vaaditussa puhtausluokassa eikä sitä tarvitse vaihtaa turhaan. Tuotanto on siten kestävämpää ja tehokkaampaa.