Epäpuhtauksien lähteet hydrauliikkajärjestelmässä

Hydrauliikkajärjestelmän ollessa toiminnassa öljyn laatua heikentävät epäpuhtaudet ovat väistämättömiä. Siksi on tärkeää tietää, miksi öljy saastuu ja mitä seurauksia sillä on hydrauliikkajärjestelmässä.

Hydrauliikkajärjestelmässä hydrauliikkaöljy on yksi kriittisimmistä komponenteista. Hydrauliikkaöljyn tärkein tehtävä on siirtää voimaa, mutta sillä on myös muita toimintoja, kuten lämmön jakaminen, voitelu, suojakalvon asettaminen liikkuvien komponenttien väliin ja epäpuhtauk-sien kuljettaminen. Hydrauliikkajärjestelmän ollessa toiminnassa, epä-puhtaudet pääsevät öljyyn ja vaikuttavat fysikaaliseen ja kemialliseen koostumukseen. Tällaiset epäpuhtaudet voivat aiheuttaa ongelmia, kuten vialliset komponentit, pienemmän tehon järjestelmissä, seisokkeja ja korkeita käyttökustannuksia. On mahdotonta välttää saastumista täysin hydrauliikkajärjestelmässä. Ensin tulisi löytää saastuttavan lähteen, jotta parhaan pitkäaikaisen ratkaisun voidaan määrittää ja ottaa käyttöön.

Select your files

Tyypilliset epäpuhtauksien lähteet hydrauliikkajärjestelmässä

  • Epäpuhdas uusi öljy

Hydraulijärjestelmää käynnistettäessä tai täytettäessä oletetaan, että uusi hydrauliöljy on puhdas. Mutta ennen täyttöä öljy on kuljetettu ja varastoitu erilaisiin säiliöihin ja kuljetusjärjestelmiin – mikä aiheuttaa saastumisvaaran.

  • Saastuneet komponetit

Vaikka huolto on tärkeää, se on myös saastumisen lähde. Jokainen uusi asennettava komponentti on myös mahdollinen saastumisriski.

  • Tunkeutuminen huollon ja korjauksen aikana

Ympäristössä olevat hiukkaset tunkeutuvat hydrauliikkaöljyyn hydrauliikkajärjestelmän väliaikaisten aukkojen kautta. Tämä voi tapahtua vuotavien huohotinsuodattimien kautta tai järjestelmän ollessa auki huoltoa varten.

  • Sisäiset epäpuhtaudet (järjestelmästä tullut)

Epäpuhtauksia voi kehittyä myös hydrauliikkajärjestelmän sisällä. Esimerkiksi lämpötilan muutokset aiheuttavat kondensaatiota, seurauksena vettä järjestelmään. Komponenttien välinen kitka voi taas aiheuttaa hiukkasia hydrauliikkaöljyssä.

Öljynpuhtauskäsikirja – hydrauliikkajärjestelmän huollon parissa työskenteleville.

Hydrauliikkajärjestelmän saastumisesta aiheutuvat taloudelliset tappiot voivat olla suuria. On olemassa erilaisa seuranta ja ylläpitomenetelmiä, mutta ongelmien ratkaisemiseksi ymmärtäminen on tärkeää. Öljynpuhtauskäsikirjan avulla autamme sinua tekemään oikean päätöksen hydrauliikkaöljyn suodatuksessa. Suodattimien valinta ja laadullisten suodatinjärjestelmien käyttö ovat tärkeitä toiminnan luotettavuuden lisäämiseksi sekä tuotanto- ja ylläpitokustannusten pienentämiseksi.

Lataa Öljynpuhtauskäsikirja tästä!