Kestävyys

Kestävyys on Lekang Groupille tärkeää. Kestävän tulevaisuuden nimeen yritys luo pitkäjänteistä sosiaalista ja taloudellista kannattavuutta toiminnaassaan oikeiden valintojen eteen. Yritys noudattaa myös emoyhtiön (Indutrade) Code of Conduct politiikka sekä omassa organisaatiossa että ulkopuolisten toimioiden kanssa.

Ympäristö- ja laatupolitiikan mukaan yritys tekee tämän lisäksi omia investointeja.

Filterteknik Ruotsi AB on sertifioitu ISO 14001:2015 (ympäristö) ja 9001:2015 (laatu) mukaisesti.

Tuotteet

Energiatehokkaat tuotteet parantaa asiakkaiden kannattavuutta. Hyvä suodatus varmistaa kestävän tuotannon ja vähentää saasteet ilmassa, vedessä sekä maan pilaantumista. Käyttämällä oikeita ja korkealaatuisia suodattimia:

  • Voidaan koneiden elinikää pidentää – oikea suodatin poistaa haitallisia hiukkasia koneista ja osista, mitkä voivat aiheuttaa kulumista
  • Vähentää öljynmenekkiä – öljyn vaihtoväli pidentyy, koska öljy pysyy puhtaana. Asiakas ei tarvitse tehdä ylimääräisiä öljynvaihtoja ja säästää täten resursseja
  • Kunnonvalvonta – järjestelmä valvoo öljyn laatua. Asiakas välttää turhia öljynvaihtoja.
  • Puhdas ilma – suodattimet varmistaa ettei saastunut ilma pääse ympäristöön. Varmstaa myös että henkitysilma on puhdas.

Ympäristö

Tuotteet eivät yksistään tee kestävämmän tulevaisuuden. Toiminta ja tekeminen tulee myös olla kestävällä pohjalla.

  • Yhteishankinnat konsernitasolla – kestävyyttä voidaan tehostaa vähemmillä kuljetuksilla, viikkotoimituksilla ja lähihankinnoilla.
  • Toimittajat tulee täyttää kestävyysvaatimukset ja käyvät säännöllisesti läpi toimittajaauditointia
  • Asiakkaat voivat valita joustavia toimitusvaihtoehtoja, ja mahdollisuus suoratoimituksiin tehtailta suositaan tarpeen mukaan. Mahdollisuus viikkotoimituksiin suurissa tilausmäärissä suositaan jälleenmyyjien kanssa.
  • Yrityksten välisessä kommunikoinnissa käytämme etäyhteyksistä vähentääkseen matkustamista.
  • Sähkön ja veden kulutusta vähennetään käyttämällä energiasäästäviä lamppuja, sensoreita ja muita vastaavia energiaa säästäviä laitteita.

Työympäristö

Yrityksen arvopohja perustuu kunnioitukseen ja avoimuuteen. Työntekijöiden osaaminen on voimavara hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Jatkuvan parantamisen ja hyvän työympäristön yrityskultturi kannustetaan ja priorisoidaan. Yritys tarjoaa säännöllisesti koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia, jotta yrityksessä työskentelevien voivat tuntea voivansa työskennellä täysimääräisesti.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Välitämme kaikkien liiketoimintaamme liittyvien ihmisten turvallisuudesta ja kunnioituksesta. Pitkän aikavälin menestyksemme perustuu reilun ja eettisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Tämä on kuvattu Indutrade:n toimintaohjeissa.

Yksinkertaistaaksemme niille, jotka haluavat antaa tietoja väärinkäsityksistä, jotka rikkovat voimassa olevaa lainsäädäntöä, etiikkaa, moraalia tai käytäntöjämme, Indutrade:lla on ilmiantojärjestelmä. Ulkopuolinen toimija, WhistleB vastaanottaa ja tutkii kaikki ilmoitukset.

Lisätietoja ja raportin tekeminen on osoitteessa:
https://report.whistleb.com/en/indutrade