Öljynpuhtaus – erityyppiset hydraulijärjestelmien epäpuhtaudet

Erilaiset epäpuhtaudet vahingoittavat hydraulijärjestelmää eri tavoilla ja vaativat erilaisia toimenpiteitä. Parhaan suodatinratkaisun löytämiseksi on tärkeää tietää, minkä tyyppisistä epäpuhtauksista on kyse.

Öljy kuuluu hydraulisten järjestelmien kriittisimpiin komponentteihin. Hydrauliöljyn tärkein tehtävä on voimansiirto, mutta sillä on myös muita funktioita, kuten lämmönjako, voitelu, suojakalvon muodostus liikkuvien osien välille ja epäpuhtauksien siirto. Kun hydraulinen järjestelmä on käynnissä, öljyyn pääsee epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat öljyn fyysiseen ja kemialliseen koostumukseen. Tällaiset epäpuhtaudet voivat aiheuttaa ongelmia viallisten komponenttien, vähentyneen tehon, keskeytysten eikä vähiten korkeiden käyttökustannusten muodossa.

Erityyppiset hydraulijärjestelmän epäpuhtaudet

  • Kiinteät epäpuhtaudet

Kiinteät epäpuhtaudet ovat yleensä liukenemattomia eivätkä liukene öljyyn tai muihin nesteisiin. Tällaiset kovat hiukkaset kuten metalli, hiekka ja kumi, mutta myös suola ja jääkiteet, aiheuttavat epäpuhtauksia tankkiin, vahingoittavat tiivisteitä, tukkivat venttiilejä ja kiihdyttävät öljyn hapettumista ja sen kunnon huonontumista.

  • Hapettuminen

Eräs pääasiallisista syistä hydraulinesteen hajoamiseen on hapettuminen, nesteen happi- ja hiilivetymolekyylien välillä tapahtuva kemiallinen reaktio. Hydraulinen oksidatiivinen hajoaminen määritellään seuraavasti: happoluku «Add Number» AN/kokonaishappoluku «Total Acid Number» TAN. Se osoittaa sen kaliumhydroksidin (KOH) kokonaismäärän milligrammoina, joka tarvitaan neutraloimaan yhdessä grammassa öljyä olevat hapot.

Tyypillisiä hapettumisen merkkejä ovat nesteen/öljyn tummuminen ja viskositeetin lisääntyminen. Se puolestaan luo otolliset olosuhteet lakkautumiselle ja lietteen muodostumiselle.  

  • Pehmeät epäpuhtaudet

Pehmeät epäpuhtaudet ovat toisentyyppisiä liukenemattomia epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ongelmia monissa hydraulisissa sovelluksissa, varsinkin turbiineissa. Epäpuhdas neste, joka sisältää metalli- ja kosteushiukkasia, hapettuu, mikä johtaa nesteen hajoamiseen ja kokonaishappoluvun (TAN) kohoamiseen ja lopulta lakkautumiseen. Lämpötilan vaihtelut nopeuttavat tätä prosessia. Lakkautuminen muodostaa hydraulijärjestelmän komponentteihin tahmean kalvon, johon kaikenlaiset hiukkaset tarttuvat. Lakkautuminen lyhentää nesteiden, suodatinten ja järjestelmien elinikää, mutta sen merkitys aliarvioidaan usein.

  • Vesi

Myös vesi voi aiheuttaa paljon ongelmia hydraulijärjestelmiin, esimerkiksi korroosiota ja öljyn hapettumista ja hajoamista. Hydraulinesteen vesipitoisuus esitetään RH-prosenttina (suhteellinen kosteus), ppm (osaa miljoonaa kohden) tai % (prosenttia, paino- tai tilavuus-). Ensimmäinen vesiepäpuhtauden merkki on muuttunut viskositeetti. Se johtaa voitelukalvon paksuuden pienenemiseen, joka aiheuttaa metallien välistä kosketusta ja lisää järjestelmän kulumista.

  • Ilma

Hydraulisen järjestelmän sisällä voi esiintyä ilmaa liuenneena tai vapaana. Liuennut ilma ei ole ongelma, kun taas vapaa ilma aiheuttaa ongelmia kulkiessaan järjestelmän komponenttien läpi. Se voi aiheuttaa paineen muutoksia, jotka tiivistävät ilmaa ja tuottavat suuren määrän lämpöä pieniin ilmakupliin. Tämä lämpö voi vahingoittaa sekä lisäaineita ett itse hydraulinestettä. Öljyn vaahtoaminen on hyvä ilmaepäpuhtauksien merkki.

Lue enemmän:
Epäpuhtauksien lähteet hydrauliikkajärjestelmässä

Öljynpuhtauskäsikirja – hydrauliikkajärjestelmän huollon parissa työskenteleville.

Hydrauliikkajärjestelmän saastumisesta aiheutuvat taloudelliset tappiot voivat olla suuria. On olemassa erilaisia seuranta- ja ylläpitomenetelmiä, mutta ongelmien ymmärtäminen on tärkeää, jotta ne voidaan ratkaista. Öljynpuhtauskäsikirjan avulla autamme sinua tekemään oikeita hydrauliikkaöljyn suodatusta koskevia päätöksiä. Suodattimien valinta ja laadukkaiden suodatinjärjestelmien käyttö on tärkeää toiminnan luotettavuuden lisäämiseksi sekä tuotanto- ja ylläpitokustannusten pienentämiseksi.

Lataa Öljynpuhtauskäsikirja tästä!

Select your files