Mikä on suodattimen beta-arvo?

Beta-arvo (βₓ), tunnetaan myös nimellä betasuhde tai betakerroin, kuvailee suodattimen tehokkuutta, eli suodattimen kykyä pyydystää tietyn mikronin (µm) kokoisia hiukkasia.

Suodatinvalmistajat ympäri maailmaa käyttävät Multipass-testiä (ISO-standardi 16889) beta-arvojen mittaamiseen. Multipass-testi mittaa suodattimen kykyä poistaa testipölyn hiukkasia laajalla hiukkaskokojen kirjolla. Tämä antaa sarjan beta-arvon suodattimelle suhteessa hiukkaskokoon.

Beta (βₓ) arvo = Ylävirtaan (ennen suodatinta) olevien hiukkasten määrä > x µm / Alavirtaan (suodattimen jälkeen)

Esimerkki: Kuvitellaan 3 mikronin hydrauliikkasuodatin. Hydrauliikkaöljyssä olevien hiukkasten määrä ennen suodatinta on 1000 kpl. Hydrauliikkaöljyssä olevien hiukkasten määrä suodattimen jälkeen on 1 kpl. 3 mikronin hydrauliikkasuodattimen beta-arvo on silloin 1000/1 = 1000 (beta 1000).

On huomionarvoista, että suodatin, jonka beta-arvo on yli 75, on absoluuttisuodatin, kun taas suodatin, jonka beta-arvo on alle 75, on nimellissuodatin.