Mikä on ero nimellisen ja absoluuttisen mikronisuodatuksen välillä?

Nimellinen ja absoluuttinen mikronisuodatus ovat kaksi erilaista tapaa kuvailla suodattimen suodatuskykyä ja ne tarkoittavat partikkelikokojen tehokasta suodatusrajaa. Mikroni (µm) on hiukkasten koko, joka pyydystetään suodatinmediassa – tietyllä tehokkuudella mitattuna prosentteina.

Absoluuttisella mikronisuodatuksella on tehokkuus, joka on suurempi kuin 98,6 % (beta-arvo yli 75).

Nimellisellä mikronilla on tehokkuus, joka on alle 98,6 % (beta-arvo alle 75).

Jos vertaat suodatinta (A) 10 mikronin absoluuttisella suodatuksella suodattimeen (B) 10 mikronin nimellisellä suodatuksella, suodatin (A) pysäyttää enemmän 10 mikronin (ja suurempia) hiukkasia kuin suodatin (B). Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että selluloosa- ja teräsmediat ovat nimellisiä, kun taas lasikuitumedia on absoluuttinen. On hyvä huomioida ero nimellisen ja absoluuttisen suodatuksen välillä, kun vertailee suodattimia eri toimittajilta. Tarkkojen vertailujen tekemiseksi suosittelemme, että katsot toimittajan tekniset tiedot. Sieltä voit muun muassa nähdä beta-arvon.